PERSBERICHT
Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof

Den Haag/Leusden 3 december 2012

Ook in jaren van economische crisis heeft de Nederlandse consument een sterke vraag naar duurzame producten. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (62%) vindt zelfs dat bedrijven en overheid de komende jaren méér aandacht aan duurzaamheid moeten besteden. Zeven van de tien consumenten geven aan dat zij het normaal vinden dat supermarkten het assortiment verbreden met duurzame varianten en actief adverteren over hun duurzame producten. Dit blijkt uit het meest recente Duurzaamheidkompas, een onderzoek naar duurzaam consumentengedrag van Schuttelaar & Partners en MarketResponse.

Duurzaamheid loont
Bijna vier op de tien (38%) Nederlanders kiezen ervoor eerder duurzame merken te kopen dan niet duurzame merken. Een even zo grote groep (40%) zegt bereid te zijn (iets) meer uit te geven voor duurzaamheid. Het aantal consumenten dat aangeeft bewust met duurzaamheid bezig te zijn (37%) is hoger dan de afgelopen drie jaar. Dit geeft aan dat de markt voor duurzame producten wel tegen een stootje kan, en dat duurzame producten een structureel onderdeel van onze consumptiekeuzes vormen. Deze uitkomst wordt bevestigd door de jaarlijkse Monitor Duurzaam Voedsel van het LEI en het Ministerie van Economische Zaken, waarin de omzet van duurzame producten al drie jaar een stijgende lijn laat zien.

Consument wenst meer actie van bedrijven en overheid
Verder blijkt uit het Duurzaamheidkompas dat een groot deel van de consumenten verlangt dat de overheid zich meer inzet voor duurzaamheid. Sterker nog, de overheid wordt door het merendeel van de ondervraagden (53%) beschouwd als hoofdverantwoordelijke voor duurzame ontwikkeling. Het bedrijfsleven wordt door minder consumenten (15%) als hoofdverantwoordelijke gezien, maar mag van de ondervraagden wel degelijk meer aandacht geven aan duurzaamheid. Het bedrijfsleven wordt vanwege een steeds groter wordend duurzaam productaanbod wel als een belangrijke trekker ervaren.

Consument merkt toename duurzaam aanbod in supermarkt
Meer dan de helft (60%) van de ondervraagde consumenten heeft opgemerkt dat het aanbod van duurzaam voedsel in de supermarkt de afgelopen jaren is toegenomen. Ruim tweederde van de consumenten (67%) vindt het de normale gang van zaken dat supermarkten duurzame producten bieden. Veel consumenten (69%) waarderen het dan ook positief als bedrijven, bijvoorbeeld supermarkten, met reclameacties aandacht geven aan duurzaamheid.

Noot voor de redactie:
Dit is de negende meting van het Duurzaamheidkompas, een periodiek onderzoek onder ruim 600 respondenten naar trends in de Nederlandse publieke opinie over de meest actuele duurzaamheidthema’s. Dit is een initiatief van research consultancybureau MarketResponse en communicatieadviesbureau Schuttelaar & Partners. Hier vindt u een samenvatting van het onderzoek (pdf).

Voor nadere informatie over het Duurzaamheidkompas kunt u contact opnemen met:

Mariëtte van Amstel / Suzanne van der Pijll
Schuttelaar & Partners
T 070 318 44 44
E mvanamstel@schuttelaar.nl / svanderpijll@schuttelaar.nl

Imre van Rooijen
MarketResponse
T 033 33 033 33
E i.van.rooijen@marketresponse.nl

Afmelden voor persberichten van Duurzaamheidkompas